Årlig Medlemsavgift 200kr

Medlemsavgiften är en obligatorisk avgift som betalas en gång per år av alla medlemmar.

Terminsavgift Barnträning                                 2300kr
Barnträning 5 till 13 år

Terminsavgift                                                     2950kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.


Helårsavgift                                                        5900kr
Träna hur mycket du vill under hela året.


Sommaravgift                                                     1000kr
Träna hur mycket du under den period då sommarschemat gäller.
Exakta datum kan variera från år till år men oftast från början av Juni till början av Augusti.


Avgift för engångspass                                         150kr
Kom och träna en gång på valfritt träningspass.
Avgiften ska alltid betalas i förskott.


Månadsavgift enstaka månad                              800kr
Träna i en månad utan bindningstid.

Privat träningspass 1 gång 60 minuter                900kr

Privat träning 10 gånger 60 minuter                 8000kr

Privat träning 5 gånger 60 minuter                   4000kr

Medlemmar får 10%rabatt på all Privat Träning!

Klippkort 10 ggr.                                                 1400kr

Klippkort  5  ggr.                                                  700kr

Plusgiro:
65 87 58-8

Ange detta plusgironummer för betalning av terminsavgiften

 Du kan även köpa all utrustning du behöver hos oss till ett förmånligt pris.

Vi har en åldersgräns på 5 till 13  år för barngruppen.
Observera att på röda dagar är det ingen träning.

Varmt välkomna!