Årlig Medlemsavgift 200kr

Medlemsavgiften är en obligatorisk avgift som betalas en gång per år av alla medlemmar.

Terminsavgift Barnträning                                 2700kr
Barnträning 5 till 13 år.
Vårtermin 6mån


Terminsavgift Barnträning                                 2300kr
Barnträning 5 till 13 år.
Hösttermin 5mån


Terminsavgift Vårtermin 6mån                                   3450kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
Exakta datum kan variera från år till år.


Terminsavgift Hösttermin 5mån                                  2900kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
Exakta datum kan variera från år till år.Helårsavgift                                                        6000kr
Träna hur mycket du vill under hela året.

Avgift för engångspass                                         150kr
Kom och träna en gång på valfritt träningspass.
Avgiften ska alltid betalas i förskott.


Månadsavgift enstaka månad                              800kr
Träna i en månad utan bindningstid.

Privat träningspass 1 gång 60 minuter                1050kr

Privat träning 10 gånger 60 minuter                 9000kr

Privat träning 5 gånger 60 minuter                   4900kr

Medlemmar får 10%rabatt på all Privat Träning!

Klippkort 10 ggr.                                                 1400kr

Klippkort  5  ggr.                                                  700kr

Plusgiro:
65 87 58-8

Ange detta plusgironummer för betalning av terminsavgiften

 Du kan även köpa all utrustning du behöver hos oss till ett förmånligt pris.

Vi har en åldersgräns på 5 till 13  år för barngruppen.
Observera att på röda dagar är det ingen träning.

Varmt välkomna!