Årlig Medlemsavgift                                            200kr
Medlemsavgiften är en obligatorisk avgift som betalas en gång per år av alla medlemmar.
Klubbens T-Shirt ingår i medlemskapet (värde 200 kr)

Terminsavgift Barnträning                                 1900kr

Barnträning 5 till 13 år, syskon och föräldrar till barnet får 10% rabatt

Terminsavgift                                                     2750kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
I terminsavgiften ingår ett 60 minuters PT-pass.


Terminsavgift Pensionär                                    2000kr

Terminsavgift månadsvis "autogiro"                    500kr

Väljer man att betala med autogiro så förbinder man sig minst i 5 månader. Uppsägningstiden är  3 månader annars löper detta avtal tillsvidare.

Terminsavgift enbart "söndagar"                        1600kr
Här har du möjlighet att enbart träna på söndagar.
Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.


Helårsavgift                                                        5900kr
Träna hur mycket du vill under hela året.
I helårsavgiften ingår två 45 minuters PT-pass.


Sommaravgift                                                     1000kr
Träna hur mycket du under den period då sommarschemat gäller.
Exakta datum kan variera från år till år men oftast från början av Juni till början av Augusti.


Avgift för engångspass                                         150kr
Kom och träna en gång på valfritt träningspass.
Avgiften ska alltid betalas i förskott.


Månadsavgift enstaka månad                              800kr
Träna i en månad utan bindningstid.

Privat träningspass 1 gång 60 minuter                900kr

Privat träning 10 gånger 60 minuter                 8000kr

Privat träning 5 gånger 60 minuter                   4000kr

Medlemmar får 10%rabatt på all Privat Träning!

Klippkort 10 ggr.                                                 1400kr

Klippkort  5  ggr.                                                  700kr

Plusgiro:
65 87 58-8

Ange detta plusgironummer för betalning av terminsavgiften

Hos oss har du möjlighet att 1 gång gratis prova på ett av våra samtliga  pass som vi håller i veckan. Du kan även köpa all utrustning du behöver hos oss till ett förmånligt pris.

Vi har en åldersgräns på 5 till 13  år ģför barngruppen. 
Vuxna från 14 uppåt !!
Observera att på röda dagar är det ingen träning.

Medlemskap innebär 5 månaders bindande kontrakt med 
3 månaders uppsägningstid. (Uppsägning gäller via sms eller mail)
Varmt välkomna!