Årlig Medlemsavgift 250kr

Medlemsavgiften är en obligatorisk avgift som betalas en gång per år av alla medlemmar.

Erbjudande
Erbjudande fram t.o.m 10e Februari för både gamla och nya medlemmar!
Gamla medlemmar får 20% rabatt på terminsavgiften om de värvar någon ny.
Den nya medlemmen får då samma rabatt på 20%.
Ifall man är 2 nya som blir medlemmar tillsammans, får båda 30% rabatt på terminsavgiften!
Detta gäller bara nya medlemmar.
Alla enstaka nya medlemmar 20%.
Dessa rabatter gäller endast på de vuxnas terminsavgift.Barnrabatt
Syskonpris får 10% rabatt per person på terminsavgiften. Föräldrarabatt 10% rabatt ifall både barn och förälder köper terminskort!

Alla Studenter får 500kr rabatt på ordinarie Terminsavgift vid uppvisande av Mecenatkort.

Terminsavgift - Junior mellan 14 - 17år                      2500kr
(Enbart Kickboxning)                             

Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
Exakta datum kan variera från år till år.


Terminsavgift Barnträning                                     2900kr
Barnträning 5 till 13 år.
Vårtermin 6mån

Terminsavgift Barnträning                                     2700kr
Barnträning 5 till 13 år.
Hösttermin 5mån


Terminsavgift - Vårtermin 6mån                               3700kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
Exakta datum kan variera från år till år.


Terminsavgift - Hösttermin 5mån                            3200kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
Exakta datum kan variera från år till år.Helårsavgift                                                               6300kr
Träna hur mycket du vill under hela året.

Avgift för engångspass                                            150kr
Kom och träna en gång på valfritt träningspass.
Avgiften ska alltid betalas i förskott.


Månadsavgift enstaka månad                               800kr
Träna i en månad utan bindningstid.

Privat träningspass 1 gång 60 minuter               1100kr

Privat träning 10 gånger 60 minuter                   9500kr

Privat träning 5 gånger 60 minuter                     5000kr

Medlemmar får 10%rabatt på all Privat Träning!

Klippkort 10 ggr.                                                 1600kr

Klippkort  5  ggr.                                                  900kr

Plusgiro:
65 87 58-8

Ange detta plusgironummer för betalning av terminsavgiften

 Du kan även köpa all utrustning du behöver hos oss till ett förmånligt pris.

Vi har en åldersgräns på 5 till 13  år för barngruppen.
Observera att på röda dagar är det ingen träning.

Varmt välkomna!