Årlig Medlemsavgift                                        200kr
Medlemsavgiften är en obligatorisk avgift som betalas en gång per år av alla medlemmar.
Klubbens T-Shirt ingår i medlemskapet (värde 200 kr)

Terminsavgift Barnträning                           1900kr

Barnträning 5 till 13 år, syskon och föräldrar till barnet får 10% rabatt

Terminsavgift                                                 2750kr
Börjar du sent på terminen så kan om ett viss avdrag på terminsavgiften. Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.
I terminsavgiften ingår ett 60 minuters PT-pass.


Terminsavgift Pensionär                              2000kr

Terminsavgift månadsvis "autogiro"             500kr

Väljer man att betala med autogiro så förbinder man sig minst i 5 månader. Uppsägningstiden är  3 månader annars löper detta avtal tillsvidare.

Terminsavgift enbart "söndagar"                 1600kr
Här har du möjlighet att enbart träna på söndagar.
Terminsavgiften ska alltid betalas i förskott.


Helårsavgift                                                   5900kr
Träna hur mycket du vill under hela året.
I helårsavgiften ingår två 45 minuters PT-pass.


Avgift för engångspass                                    150kr
Kom och träna en gång på valfritt träningspass.
Avgiften ska alltid betalas i förskott.


Månadsavgift enstaka månad                         800kr
Träna i en månad utan bindningstid.

Privat träningspass 1 gång 60 minuter         900kr

Privat träning 10 gånger 60 minuter           8000kr

Privat träning 5 gånger 60 minuter            4000kr

Medlemmar får 10%rabatt på all Privat Träning!

Klippkort 10 ggr.                                            1400kr

Klippkort  5  ggr.                                              700kr

Plusgiro:
65 87 58-8

Ange detta plusgironummer för betalning av terminsavgiften

Hos oss har du möjlighet att 1 gång gratis prova på ett av våra samtliga  pass som vi håller i veckan. Du kan även köpa all utrustning du behöver hos oss till ett förmånligt pris.

Vi har en åldersgräns på 5 till 13  år ģför barngruppen. 
Vuxna från 14 uppåt !!
Observera att på röda dagar är det ingen träning.

Medlemskap innebär 5 månaders bindande kontrakt med 
3 månaders uppsägningstid. (Uppsägning gäller via sms eller mail)
Varmt välkomna!