Huvudinstruktör
Shihan Brandon Denito

Shihan Brandon började träna karate redan vid 9 års ålder med en gammal karate stil kallad ( Kaz Zen Ryu ) i 3 år.
Därefter började han träna Kyokushin karate IKO1.
Vid 14 års ålder började Shihan Denito träna Judo parallellt
med Kyokushin karate i c.a 18 år, villket resulterade i svartbälte 1:a dan.

Shihan Brandon har också tränat Shotokan karate i 5 år ,där han bl.a tränat ihop med svenska landslaget vid ett flertal tillfällen.
I c.a 4 år tränade Shihan Denito Shin Zen Kai Karate som är en stil liknande Kyokushin, trots svartbälte 4:e dan fastnade han aldrig för denna stil!

År 2000 lämnade han IKO1 och gick över till IKO3 Matsushima fram till 2008. Under samma period började han träna Kung fu vid Södermalms shaolin. I november 2008 under en resa till Japan bestämde sig
Shihan Denito att lämna IKO3 och gå över till en annan gren av Kyokushin karate som kallas för Kyokushin-kan och leds av stora mästaren Kancho Royama!!

År 2008 började Shihan Denito träna kickboxning och har fastnat för det sedan dess! Shihan graderade till svart Bälte både i judo 1:a dan och i kyokushinKarate 6:e dan i Tokyo Japan. Sedan 18 års ålder har
Shihan Denito kombinerat kampsportträning och styrketräning.
Totalt tränar han mellan 12 och 15 pass i veckan. Shihan innehar 1:a grad, internationellt domar certifikat och dessutom varit
huvudinstruktör i många olika internationella träningsläger runt om i världen årligen.